utorak, 1. srpnja 2014.

punjene paprike

pogled u teču izaziva osmijeh na mom licu :)
http://web.vip.hr/nmagazin.vip/ricete4.html

Nema komentara:

Šufit