srijeda, 23. srpnja 2014.

*****

na 0800 049 049 i dalje govori: vezu nije moguće uspostaviti.
kako ćemo sad prijaviti rad na crno? mailom, poštom, ima načina... 

Nema komentara:

Šufit