nedjelja, 20. srpnja 2014.

manistra na pome

male stvari koje život znače,
manistra na pome,
odlično za čovika i maške

Nema komentara:

Šufit