četvrtak, 24. srpnja 2014.

vijesti iz konduta

banj: sastrugan tutokompleto ima već nikoliko dana i opran. za gletanje spremni!
sad ćemo to pomalo, laganini, barenko nikoliko dana, bužu po bužu
 — osjećam se motivirano.

Nema komentara:

Šufit