srijeda, 16. srpnja 2014.

*****

sad će vama nada ispričati kako se okreću milijuni bez poreza. jesu li lopuže te koje rade poduke na crno? koliko su ukrale? da su dnevno uzele 100 kn (a uzele su i više jerbo obično prisiljavaju i vlastite učenike ili studente na dolazak kod njih te ih u jednom satu naručuju i u grupama i vrlo često u prostoru državne škole ili fakulteta), to je misečno 3 000 kn. godišnje 36 000 kn. na 25 godina koliko se time uglavnom bave 900 000 kn/po jednoj lopuži. bez poreza. prireza. doprinosa i svega ostalog što plaćam ja koja radim legalno. a zna se da su cijene kod tih gospođa i do 3 puta više nego kod mene sramotnice koja radim legalno. zato me mora biti sram, ma je li? napominjem da ja nigdje drugdje nisam zaposlena, meni je to jedini kruh kojeg imam. tko bi se onda trebao sramiti?

Nema komentara:

Šufit