utorak, 29. srpnja 2014.

Mjesni odbor - Nataliaznam da sam je stavila nekidan,
ali momci sut toliko veseli da miritaju još malo puštanja...
i koji je ovo dobar ritam, eeee

Nema komentara:

Šufit