ponedjeljak, 14. srpnja 2014.

jad i čemer

samo 4 (četiri) učenika na državnoj maturi riješilo sve zadatke iz oba predmeta. 
brine li ikoga nešto u ovoj zemlji ili sam usamljena u postavljanju upitnika?

Nema komentara:

Šufit