ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

pokvarija im se telefon

0800 049 049 - to je triba bit broj na koji se može prijaviti rad na crno. i počela ja, zvala nekoliko puti, prijavljivala ove lopuže: http://www.xvii-online.org/.../lopovi-u-republici... i gle čuda, danas kad sam ka savjesni građanin nastavila s tim, kaže partija: vezu nije moguće uspostaviti. prdeknija im je telefon jerbo su puno lovili, pa sebe za rep ulovili. — osjećam se zbunjeno.
Nema komentara:

Šufit