četvrtak, 24. srpnja 2014.

a gde su pare drugovi?

na moj II. stup je stiga tek bokunić para koje je moja sramotna firma uplatila za moj II. stup. još sam bila mlada kad je to plaćeno. čeka se još i dok i zadnja lipa ne bude na broju, smatrat ću republiku hrvatsku lupežom. ja im nisam dala dozvolu da misecima vrte moje pare, jok. tuđe nećemo, svoje ne damo - drug tito

Nema komentara:

Šufit