petak, 25. srpnja 2014.

ljube - slika druga i film prvi


ljube - slija druga već smo se sasvim dobro naspavali na kauču i na nadi:) predemo kao mašinica. 
dobro je...  evo i film prvi

Nema komentara:

Šufit