četvrtak, 17. srpnja 2014.

prijava rada na crno

en ti iruda, ja sa ovon čeri o' sekretara partije na 0800 049 049 i reče recite šta više podataka. čitan im ja ovo sastavljeno šta je i na internetu kad ono kad smo došli do drugova i drugarica, partija mi poklopi slušalicu.  a ja opet i samo nastavin di san stala. to je sad prijava, ka i šta san im poslala na e-mail, pa je moraju obradit. :D

Nema komentara:

Šufit