srijeda, 23. srpnja 2014.

My Edited Video


more toplo, lipo, čisto.
cvrčak piva.
nigdi nikoga.
a meni bilo super.
na plivanje u ovoj divoti potrošila sam točno 0 kn.
jedino se treba rano ustati...
privatni sektor to zna i onda svi đeloži na nas.
danas čak ni nije bilo rano, kad su trčali trening, pogledala sam na sat, čisto bila kurjoža da vidim kad je trening, bilo je 9:40 :)

Nema komentara:

Šufit