utorak, 15. srpnja 2014.

nisan član KPJ, ali iman karika - znanje i rad :)


KPJ - kratica za Komunističku partiju Jugoslavije narafski

Nema komentara:

Šufit