utorak, 1. srpnja 2014.

da ne zaboravin :)mi ča smo već je li stari svit ovako učinimo jedan biljetin da ne zaboravimo kad je šta.
dakle, na ove dane i u ove ure gledan utakmice i ne neka mi onda niko ne smeta jerbo navijan za francusku i nizozemsku.

Nema komentara:

Šufit