nedjelja, 6. srpnja 2014.

obid

poslin dugog plivanja najbolji litnji laganini, 
a jopet zasitni obid je manistra i kokoš 

Nema komentara:

Šufit