nedjelja, 13. srpnja 2014.

iz mog albuma


iz mog albuma... kraj ovih slija piše osamdesete.
na koncert azre išlo s vlastoručno izrađenim štulićem.
i sad bi tribalo poč na tu ultru?
ma kako ljudi moji poslin ovoga, kako? 
 —  osjećam se ponosno.

Nema komentara:

Šufit