četvrtak, 3. srpnja 2014.

iz mog albuma

prije nego san krenila u skulu dogodija se moj prvi susret s Francuskom, na mostovima Seine, Paris - s liva na desno ja, moja mater, moja sestra

obožavam Francusku, navijam za Francusku, neka prođe sutra dalje jer najbolja 

Nema komentara:

Šufit