srijeda, 9. srpnja 2014.

idemo oranjeeeeeee :)


za nizozemsku!
ajmo mašite se, 
svi jedne očale da se bolje navija i 
idemo oranjeeeeeeeeeeee 

Nema komentara:

Šufit