srijeda, 9. srpnja 2014.

****

samo malo, malo da ne svisnen o' gladi...
[šapćem vam: načela sam čips]
 —  osjećam se zločesto.

Nema komentara:

Šufit