četvrtak, 10. srpnja 2014.

bila san plivat na ovčice Ovčice by XVII

ovčice su mi na par minuti od kuće...
sve je puno života, mladosti šta je stigla na koncert, more toplo, 
pravi gušt... 

Bačvice by XVII

Nema komentara:

Šufit