utorak, 9. rujna 2014.

ljubica

ljubica ne čeka zadnji čas.
već uči. vridno, za inženjera 
jesam li vam odma rekla da sam našla pametnog mačića?
 —  osjećam se ponosno.

Nema komentara:

Šufit