petak, 12. rujna 2014.

Žnjan ima pravo na školu

samo da se zna: Podržavam stanovnike Žnjana, pravo na školovanje a i dostupnu školu je ljudsko pravo.

Nema komentara:

Šufit