četvrtak, 18. rujna 2014.

rezultati

najvolin kad se jave i kažu: prošli ispit!
dva studenta danas prošla. 
super 

Nema komentara:

Šufit