četvrtak, 11. rujna 2014.

ja i jube moja
ljubica: ja te nado volim i puno ljubim i bubim, a malo ću te i gricnit... 

Nema komentara:

Šufit