četvrtak, 25. rujna 2014.

?

tek počeli raditi poduke u splitu, lani, preklani, sad, a svi viču da su prvi. viču jedni, viču drugi, svi su prvi.
dogovorite se brate, da znamo tko je prvi...
jerbo, ja ih radim od 2004.
 —  osjećam se zbunjeno.

Nema komentara:

Šufit