utorak, 23. rujna 2014.

prvi dan jeseni





 Prvi dan jeseni je naravno odličan za dugo plivanje na Kašteletu. :)


Nema komentara:

Šufit