utorak, 23. rujna 2014.

ljubica i flekica

sve mace na mene.
nada nije samo tvoja tako da znaš mala ljubice.
ja sam flekica i volim nadu već godinama 

Nema komentara:

Šufit