ponedjeljak, 15. rujna 2014.

posal


www.parametar.hr
dvi uredske.
ne mogu uvik bit morske, pa evo dvi uredske. 

tu vridno radim već punih 10 godina. —  osjećam se motivirano.

Nema komentara:

Šufit