četvrtak, 18. rujna 2014.

*****

evo gledam medvide na SK3. upravo je pauza. reklame. susidi, a i makedonci istim glupostima turpijaju narod ka i naši. kredit s 10% kamate je povoljan (moš mislit) i ajde narode u kladionicu. svi skupa jedna kako ono reče krleža balkanska krčma. da se prosvitili mozak svita na ovim i susjednim prostorima, želim. žarko, e...

Nema komentara:

Šufit