petak, 12. rujna 2014.

*****

Poštovani,

za ministarstva Republike Hrvatske odbijamo raditi dok nam Republika Hrvatska PRAVI ŠTETU NA OVE NAČINE:

1) naša djelatnost su i poduke, a Republika Hrvatska dopušta neometano oglašavanje poduka koje se rade na crno na svakom stupu, oluku,
semaforu, na ulazu u svaku državnu školu/fakultet i instituciju i sl. te na internetu i u oglasnicima ne sprovodeći Zakon o sprječavanju neregistrirane djelatnosti

2) ista stvar kao pod 1) i za prijevode, pa kada tako ljubite one koji rade prijevode na crno, obratite se njima

3) Vlada Zorana Milanovića je otvorila safari na male poduzetnike i dok je tako kako je, ja kao mali poduzetnik odbijam ikakav posao
odraditi za bilo koje ministarstvo te Vlade.

Ovo je naša ponuda: Zaboravite da tvrtka Parametar doo postoji za bilo koji posao koji je potreban za bilo koje ministarstvo Republike Hrvatske.
Imate sve one koji rade na crno, pa im se obratite.
Imate i sve one koji s krivotvorenim diplomama rade u državnim školama i na državnim fakultetima, pa se obratite i njima,
a imate i sve svoje rođake i prijatelje, priležnice i priležnike s kojima ste ionako već dogovorili ovaj posao, pa neka vam ga i odrade.

Srdačno pozdravljam u dubokoj nadi da ste shvatili što sam vam napisala,

Nada Magazin


mr. sc. Nada Magazin, dipl. ing.
direktorica

Parametar d.o.o. za usluge, Mažuranićevo šetalište 8 C, 21 000 Split, Hrvatska, OIB: 63399474337, MB: 1872974
tel: +385 (0)21 582 634 | gsm: +385 (0)91 511 3250
e-mail: parametar@parametar.hr | web: http://www.parametar.hr/-----Original Message-----
From: "Magda Prpić"
To: parametar@parametar.hr
Date: 11-09-2014 15:10
Subject: Ponuda za prijevod


Poštovani,

Molim ponudu za prijevod dostavljenog teksta u privitku sa hrvatskog na engleski jezik. Dio dostavljene dokumentacije je već na engleskom jeziku te ga nije potrebno ponovo prevesti.

Slijedeći nazivi dokumenata zahtijevaju žuran prijevod:

9.07 PRAVILNIK O ISTRAZIVANJU POMORSKIH NESRECA.docx
54.13 ZAKON O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU.docx
56.13 IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA.doc
59.12 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA.doc
61.11 IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA.doc
79.13 PRAVILNIK O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM.doc
118.11 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISTRAŽIVANJU POMORSKIH NESREĆA.doc
124.09 ZAKON O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA.doc
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA.doc
POMORSKA STARTEGIJA VRH 2207201 web 26-7_14.pdf.doc

Uz napomenu da navedeni žurni dokumenti moraju biti dostavljeni do 13.10.2014. godine.

Ostale nazive dokumenata molimo prevedite ne žurnim postupkom sa zadnjim datumom dostave 21.11.2014. godine.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite što prije.

Lijep pozdrav,

Magda Prpić, mag. iur.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra
Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU
Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, HRVATSKA
e-mail: magda.prpic@mppi.hr
web: www.mppi.hr

Nema komentara:

Šufit