srijeda, 24. rujna 2014.

*****

u fazi sam dogovaranja e-pošte. za građanina sam već predala zahtjev, a inicijalni e-mail za tvrtku sam također poslala. moderno sam biće. ako bude funkcioniralo, meni će ovo odgovarati. prošla su vrimena kad bi pošćjer stiga, proćakula s didom i popija bićerin. nima više moga dide, a ni toga pošćjera. nove tehnologije diktiraju nešto novo. javim vam dojmove, ono, da znate kako me ide. www.eposta.hr

Nema komentara:

Šufit