subota, 20. rujna 2014.

****

ljubica čuva moju boršicu 
blago meni, moj takujin, osobna, vozačka i paprinate te ključići su sigurni.
i kabanica, narafski 

Nema komentara:

Šufit