utorak, 2. rujna 2014.

*****
ovo sam narafski ja. danas. sličim li vam na fureštu?

crna sam od sunca, govorim na tečnom spli'skom, niman veliki ruksak oli koje druge bagaje. 

split je pun baba i dida, a i omladine koji afitaju na crno. šetaju s bokun karte na kojoj su čak na kompjuteru napisali rooms i afitaju kamare.
nekad je bija kartun, e... i slova polupismenog, neispisanog rukopisa.

za te brloge se narafski ne plaća porez.

postoje registrirane budale i neregistrirani mudraci. bilo ih je i prije, bit će ih i poslin, ali ovo šta se događa je stvarno privršilo svaku miru. svaka baba mi se zabada u nos sa svojin kartunom i oče me odvest doma.

stvarnim fureštima rade isto. nikidan sa svidočila kako lik kraj ambasadora doslovce pila dvi ženske da otkažu svoj smještaj u legalnim apartmanima i dođu kod njega na crno. potiže ih i rastiže nasrid ulice. di su inspektori? di je policija? šta će gosti reč na ovakve nasrtljivce? sramota.

Nema komentara:

Šufit