srijeda, 10. rujna 2014.

*****


ova je slika već bila tu. od ovog je lita. slikala sam se namjerno jer i điga gre ča. ne znam jeste li bili tamo u zadnje vrime. gradi se nova, za kruzere, za neki drugačiji i veći split. ne smetaju mi stranci, a čak ih i ne doživljavam kao strance ako se ponašaju kao ljudi. split triba i napredak i daj bože da bude jedan svitski grad pun ljudi dobre volje iz čitavog svita. jedino me ipak ka i uvik kad nešto odlazi gricka bokunić tuge, sjete. odlazi još jedan komadić nas, sićanja na naš život i mladost. znali smo do tamo prošetati, napraviti koju lipu sliku. kad san bila dite dida bi me odveja tu sa sobom, tu je iša lovit ribu. tu je bija ka neki ulaz i izlaz iz splita kad bi se išlo brodom itd. pođen skoro svaku večer tamo, povirin kako radovi napreduju i ćutin neko drugo vrime koje dolazi. bit će to ka i sa zapadnom obalom. naviknit ćemo se, ali u srcu će uvik ostat ona slika koju pamtimo iz vrimena ka smo bili dica.

Nema komentara:

Šufit