srijeda, 26. svibnja 2021.

počela sam proceduru

Za razliku od političara, ne floćajem, uvijek tražim istinu, pitam, ako imam spoznaje o kriminalu, prijavim ga, trpim i maltretiranje kad prijavim kriminal, ne koketiram s nacizmom već gotovo svakodnevno od komunalaca Grada Splita i splitske policije tražim čišćenje nacističkih simbola s fasada, javnih površina i sl itd

Zakon o pravu na pristup informacijama vam omogućava da pitate. Već sam nekoliko puta iskoristila moje zakonsko pravo, bila uporna i dobila odgovore, doduše vrlo tužne, žalosne, jadne i nevoljne, ali do informacija sam došla. Spremam se i opet i u tome ću biti vrlo odlučna tj ukoliko ne dobijem informacije iz prve primijenit ću ovaj zakon do kraja. Pitat cu DORH, Opcinski sud u Splitu i Ministarstvo pravosuđa. Počela sam i pitanja i odgovore ću objaviti javno jer su od javnog interesa. Osim onih kojima je upućen e-mail, spremam se postaviti i pitanje na Ministarstvo pravosuđa i uprave, oni imaju obrazac na webu.Nema komentara:

Šufit