ponedjeljak, 24. svibnja 2021.

*****

To šta kandidati za poteštata Splita na sučeljavaju Slobodne Dalmacije nisu znali o kući maloj, Vili Ridulin, nije dobro. Link daje odgovore što je to. Zašto njihovo neznanje po tom pitanju nije dobro? Zato što sa nekom budalom mogu doći na ideju da tu naprave neboder, ne bi ni znali važnost te kućice. 

Baš bi volila i da ih netko upita koju staru splisku rič npr libar, lapiš, kočeta, kamara, kantunal, armerun, lancun, intimela, imbotida, muškadur, šuferin, škancija, tavaja, tavajol, borša, boršin, mudante, mudantine, pjat, pjatin itd. , pa bismo vidili koliko ljubitelji Splita vole Split.  

Nema komentara:

Šufit