petak, 28. svibnja 2021.

******

Petak?

Još ne moran činit kuco?
Zato što mi je Split u srcu, moj lapiš u nedilju s puno jubavi križa sve jerbo ćutin da ne miritaju moj glas.
I za poteštata i za župana.
Sve moje poznate, ali i nepoznate molim da glasaju/križaju isključivo po svojoj savjesti, a ne onako kako im je netko drugi reka. Dobro promislite šta radite. Fala.

Nema komentara:

Šufit