petak, 21. svibnja 2021.

račun bez krčmara

Priča Puljak na tv kako su akademski građani i poduzetnici za njega.

Evo ja mu ka akademski građanin i ka cjeloživotna poduzetnica (nemam dana staža za državu i tu ne idem ni da me podmite) koju stalno toka učiti njegove studente koje baš ništa nije naučija, ne znaju njanci zakone gibanja i stalno mi govore da Puljka baš ništa ne razume, molim da uvaži i moje mišljenje da mi nije drag i da mu neću dati glas. Nije mi drag, a zbog njegove aljkavosti sam zaradila tisuće i tisuće kn. Kako to? E, kako to, kako...
Dakle, sigurno ga ne podržavaju svi poduzetnici i svi akademski građani.
Pitala ga je novinarka i je li ga podržao Prkić. I tu nije dao konkretan odgovor. Prkić osobno je ljudima sugerirao da glasaju prema svojoj volji. Prisvajao je i vijećnike gospođe Ramljak iako je i ona sugerirala glasanje prema svojoj volji.
A Most? Oni odlučuju. Da, imaju najmanje mandata, a gle čuda, oni odlučuju... A drugi krug se tek ima održati...
(lani sam cili šesti misec radila samo poduke iz fizike, cili misec samo Puljkovi studenti, nisan dobro stigla ni poč na more zbog Puljka, napravili su mi njegovi studenti opsadno stanje u uredu i u virtualnoj učionici)

Moj glas je moj.

Nema komentara:

Šufit