petak, 21. svibnja 2021.

*****

Još o izborima. Kad se uvede elektroničko glasanje i kad na listiću bude i opcija ni za koga, onda ćemo biti normalni, do tada smo glupi, priglupi, ofce.

Elektroničko glasanje
- smanjuje mogućnosti izbornih prijevara
- smanjuje izborne troškove
- omogućava svima da glasaju
a opcija ni za koga omogućava da građani iskažu nezadovoljstvo ponudom i time pošalju snažnu poruku.
Ofce smo zato što smo s današnjim stupnjem razvoja tehnologije ovo mogli sprovesti, a nismo. Nismo jer kao narod nažalost volimo i nerad i nered i lopovluk.
Promjene će doći kad promijenimo način razmišljanja.

Nema komentara:

Šufit