srijeda, 26. svibnja 2021.

*****

Glavno da ocjene na polugodištu nema nitko namjeru vratiti, a drugo je sve manje bitno. Djecu učim 17 godina, ono što je na početku moje karijere (koja rič, a, karijera

😃) u školi bilo procijenjeno kao vagabund, linčina i dobilo 2 na jedvite jade (ovo ne znači da je to dite bilo glupo, dapače, samo lijeno), danas takvi uspiju u osnovnoj dobiti petice, a žestoko prevare i srednju. Te ocjene se pišu bez kriterija, (skoro) cili narod na derneku, Hrvati misle da je to divota jedna i smisao života. I znate gdje je toliki nerad doveo? Djeca rođena normalna, prosječne pameti, sad pare Bože mi prosti šempjana kad ih upitaš najosnovnije stvari. Nećemo imati ni meštra, ni inženjera, kroz pandemiju se nerad i dodatno povećao, a poznato je da ako se do kraja želi uništiti jedan narod da se to ne radi puškom nego ukidanjem obrazovanja. Imate omladinu neosposobljenu za tržište rada, što se zapravo želi, zemlja kriminala i socijalnih slučajeva?!
Što sam ove godine sve vidjela preko posla neću reći da se ne bi netko prepoznao jer u pitanju su maloljetnici, ali samo je jedna riječ dovoljna da shvatite što govorim: strahote

Nema komentara:

Šufit