ponedjeljak, 10. svibnja 2021.

odlična ideja


Bavul može bit i kantunal oli koja dobra ideja. A u bavul možeš stivat kušine, lancune, intimele, deke, imbotidu, koji libar... Prenamjeni i uredi, može se...

Nema komentara:

Šufit