petak, 28. svibnja 2021.

*****

U slučaju ponovljenih izbora neki ne bi dobili ništa... Zato sad pričaju svašta. 
Ajmo, nedilja, kokice navečer, a po danu  po svojoj savjesti

Nema komentara:

Šufit