nedjelja, 16. svibnja 2021.

*****

Eto tako, kako vidite bila sam glasat, neće meni vlasnici portala koji su dobili soparnik na dar, a veze nemaju sa Splitom određivati ni ovoga nećemo ni onoga očemo, glasala sam za koga je mene volja i za koga ja mislim da je dobar izbor .

Nema komentara:

Šufit