petak, 5. lipnja 2015.

*****

bila sam iza kina central... svastike i U opiturane,
ali u istom dijelu splita, par metara dalje,
novi kukasti križ nacrtan.
ja ću sad prijavit i taj.

  • Nada Magazin poslala mail i napisala: Za sve one poreze, prireze, komunalije i ostala davanja koja građanima i poduzetnicima naplaćujete milom ili silom, 
    počistite kukasti križ koji vam šaljem. Adresa je slikana.

Nema komentara:

Šufit