nedjelja, 14. lipnja 2015.

nediljaja san šest miseci godišnje u moru. ka inđinjer letrike san mogla poč radit svugdi u svitu, zaradit velike pineze. a šest miseci mora? ne bi moga nikako skockat i skuckat, možda jedino u kaliforniju, ali bi li tamo bija koji morski pas, a? evo ježinac, tu san bila jutros. dobro je za uč u more, tuš radi, svlačionica ima, sunce je tu, a i lad. ja plivan do stine, pa iza stine, pa priplivan kaštelet i nazad. za nedilju dosta 
smile emoticon

eto tako moren izist 6 palačinki bez da jeman višak kili. još san danas i tonobilon na more, ali uglavnom hodam. kretanje je bitno. pokreni se 
smile emoticon


Nema komentara:

Šufit