srijeda, 24. lipnja 2015.

****

sušala sam predsjednicu. puna je optimizma. bit ću i ja kad se svi oni koji su se zaposlili krivotvorenim ispravama izbace s posla i na ta mjesta zaposle stručni i sposobni. bit ću i ja kada se zakoni budu pisali za čovjeka, a ne protiv njega. bit ću i ja kada zakoni jednako budu vrijedili za sve. bit ću i ja kada gradovi očiste ulice, fasade, stupove i semafore. bit ću i ja kada se ljudi zaposle. bit ću i ja kada budemo svoji na svome, naš telefon, naša struja, naša banka, naša ina, naše ceste, naše nebo, naše more. bit ću i ja kada budemo društvo tolerantno na različite. bit ću i ja kada budemo imali dovoljnu pomoć za invalide i djecu s posebnim potrebama. bit ću i ja kada se pomogne najnadarenijima da budu još bolji. bit ću i ja kada se naš razvoj bude zasnivao na održivom razvoju. bit ću i ja optimistična kada ona, gospođa predsjednica ne bude svaki dan omalovažavana samo zato što je žena. do tada nemamo taj luksuz da previše slavimo već trebamo puno raditi.

Nema komentara:

Šufit