subota, 6. lipnja 2015.

malo uteklo, od radijusa, za prst- dva, a?(x-p)^2+(y-q)^2=r^2
pivan: kugla je okrugla
presjek joj ima oblik kruga
(x-p)^2+(y-q)^2=r^2
za picadure koji su picali školu
kad je tema bila kružnica,
pa im se danas svi smiju,
ja najviše.
(x-p)^2+(y-q)^2=r^2

Nema komentara:

Šufit