srijeda, 10. lipnja 2015.

*****

android studio.
tu sam negdi...
već danima.
i bit ću još danima.

Nema komentara:

Šufit