srijeda, 10. lipnja 2015.

*****


Klik za pročitat


Kao što vidite ima 5 dana da je gradonačelnik Splita Ivo Baldasar dobio moj e-mail, a također i komunalni redar. S obzirom da je to lokacija gdje dnevno prolaze tisuće ljudi, gosti također, nema vremena za čekanje. Da ja itnen jaje napunjeno crnon tinton kako je to za vrime rata radija moj pokojni dida, partizančina koja me naučila da se u životu ne dam zahebavat od nikoga, dobila bi još ja prijavu da sam lupila po zgradi koja je vjerojatno spomenička baština itd. Zato se ja borim na drugi način, poslala sam e-mailom već drugi put Ivi Baldasaru di je nacistički simbol. Kad budu izbori, dobro se sitite ovoga, Ivo Baldasar je itekako upućen di su kukasti križevi u Splitu. Sad ćemo vidit kad će ga očistiti.
Pod kukastim križem Hitler je pobio milijune. Ovo stalno ponavljam jer su mi dica rekla da im nitko iz povijesti to nije rekao. Što je najžalosnije ove godine je profesor povijesti sa cijelim razredom koji pozdravlja kao Hitlerova omladina nasmijan od uva do uva na slici. Te sramotne slike ispred zgrade jezičnih gimnazija u Splitu je bio pun internet. Je li ga posjetila Policija? Je li ravnatelj razgovarao s njim? Treba li napomenuti da sam i tu zgradu prijavljivala zbog povećih kukastih križeva na njoj?! Državna škola. Sramota!

Nema komentara:

Šufit