ponedjeljak, 8. lipnja 2015.

*****


kako san rekla, ovo lito san svaki dan na drugo misto. tako mi budalaši ne uspiju stič blizu. bar san mislila da će bit tako. bila san se kupat na tzv. ploču. to je između ovčica i firula. sve 5. osim šta čekamo goste a nema svlačionica, tuš radi na ježincu i na bačvice, ostali koliko san vidila ne itd... dakle, istina je da je sve za 5 asi, ali u macu karata ih je samo 4, pa ću tu fermat. ima nešto drugo šta me mori. nikidan je jedna šimija upala u kašune i slično maltretirala svit. evo i sad i na ploču, ne znan jesu li isti, ali 1) opasno je 2) protuzakonito je 3) nepametno je. je li ovo nadležnost lučke kapetanije, policije, hitne pomoći? kome ću ovakve šimije prijavit? jerbo, ne mislin cilo lito mislit kako bi mi moga sasič noge i ne kupat se od tih budala.

Nema komentara:

Šufit